Hervormde Gemeente
Goudriaan

Komende diensten

12-apr - 9.30 uur Pasen
Ds. A.F. de Fijter uit Goudriaan
09-apr - 19.30 uur Witte Donderdag
Ds. A.F. de Fijter uit Goudriaan
10-apr - 19.30 uur Goede Vrijdag
J. Riemersma uit Sliedrecht
12-apr - 18.30 uur Pasen
Ds. P.G.I. v.d. Berg uit Asperen

Beleidsplan 2018-2021

Op 18 januari 2018 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor 2018 - 2021 vastgesteld. Diverse malen hebben wij als gemeente gesproken over onze dromen of verlangens voor het leven in onze gemeente. Deze dromen of verlangens hebben wij met elkaar gedeeld. Niet om elkaar te overtuigen maar om elkaar te inspireren en aan te moedigen. Uit deze gesprekken heeft de kerkenraad een aantal beleidsvoornemens geformuleerd, die wij thematisch hebben proberen te ordenen. Geen limitatieve en uitgekristalliseerde opsomming van beleidskeuzes maar richtinggevende prioriteiten voor de breedte van het werk in onze gemeente. Graag geven wij daar met de gemeenteleden vorm en inhoud aan. U kunt het beleidsplan hier downloaden.    

Download bijlages