Hervormde Gemeente
Goudriaan

Komende diensten

20-sep - 18.30 uur kerkdienst
Ds. M.C. Stehouwer uit Wijngaarden
20-sep - 10.00 uur kerkdienst
Ds. G. v.d. Bos uit Ede

Contact- en adresgegevens

Kerkgebouw
Noordzijde 17, 2977 AD  Goudriaan
Tel. 0183 – 582 899 (b.g.g. predikant)

Correspondentieadres
Hervormde Gemeente te Goudriaan
Noordzijde 18, 2977 AD  Goudriaan
e-mail: scriba@kerkgoudriaan.nl

Kerkdiensten
Zondagmorgen  09.30 uur
Zondagavond  18.30 uur

Predikant
Ds. Arie de Fijter
Noordzijde 24, 2977 AD  Goudriaan
e-mail: ariefloris@hotmail.com
Tel. 0183 – 588 448

Scriba kerkenraad
e-mail: scriba@kerkgoudriaan.nl

Diaconie
e-mail: diaconie@kerkgoudriaan.nl

College van Kerkrentmeesters
e-mail: kerkrentmeesters@kerkgoudriaan.nl

  • Ontvanger
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoons-/contactgegevens