Hervormde Gemeente
Goudriaan

Privacyverklaring van Hervormde Gemeente te Goudriaan

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Ook de Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. We moeten kritisch zijn op wat we doen met gegevens van gemeenteleden, bezoekers aan kerkdiensten, meelevende dorpsbewoners, etc.

De PKN heeft voor kerken een Model Privacyverklaring opgesteld met de bedoeling om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Dit model is in onze kerkenraadsvergadering van 14 juni vastgesteld wordt via de website aan gemeenteleden en andere belangstellende ter beschikking gesteld.

Wat betekent dit voor ons als kerkenraad en voor u als gemeentelid?

  • De mailadressen voor de nieuwsbrieven worden gesplitst in twee groepen, namelijk (1) gemeenteleden en (2) belangstellenden
  • Persoonsgegevens (bijv. namen, adressen, mailadressen etc. van kerkenraadsleden, clubleiding, etc.) worden enkel aan gemeenteleden gecommuniceerd
  • Foto’s en persoonsgegevens worden van de website verwijderd
  • Voor de vermelding van persoonsgegevens van zieken, jarigen en jubilea zal vanuit de kerkenraad vooraf toestemming aan de betreffende persoon gevraagd worden
  • Lijsten met gegevens van gemeenteleden (vanuit de PKN ledenregistratie LRP) zullen enkel verstrekt worden door de scriba
  • Aan ouders van kinderen op onze clubs zal aan het begin van het seizoen om toestemming van publicatie van namen en foto’s worden gevraagd

 

Download bijlages