Hervormde Gemeente
Goudriaan

Diaconie

Doel en taken
De diaconie is verantwoordelijk voor de zorg voor de naaste in de gemeente, landelijk en wereldwijd. De diaconie voert hiervoor onder andere de volgende taken uit:

  • Zorg voor de naaste in de gemeente door middel van praktische hulpverlening (bijv. tijdelijke huishoudelijke hulp in noodsituaties; bemiddeling bij gemeentelijke sociale dienst; inschakeling deskundige instanties; etc.) of financiële ondersteuning.
  • Onderhouden van contacten met diverse maatschappelijke instanties voor hulp aan naaste.
  • Ondersteuning vluchtelingenopvang (asielzoekers) in de gemeente Molenwaard (in nauwe samenwerking met de stichting Vluchtelingenwerk Inburgeringsorganisatie Zuid-Holland-Zuid).
  • Onderhouden van contacten met de burgerlijke gemeente (samen met andere diaconieën) op het gebied van sociale zaken (bijv. WMO).
  • (Financiële) ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor de noodlijdende naaste.
  • Informeren van gemeente over nood in de wereld en het werk van organisaties die zich hiervoor inzetten.
  • Verzorgen van kerktelefoon voor mensen die (tijdelijk) de kerkdiensten niet persoonlijk bij kunnen wonen.
  • Coördinatie/planning van de kerkauto voor gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben om de kerkdiensten bij te wonen.

Bankrekeningnummer: NL 03 RABO 0346360714

 

Diaconale projecten
Binnenlands project:
De diaconie ondersteunt momenteel het Leger des Heils Welzijn en Gezondheid Zuid West Nederland met de verbouwing van Huis en Haard in Gorinchem. We steunen met name de aanschaf van nieuw meubilair. Binnenlandse projecten duren normaal twee jaar en er wordt 8 keer per jaar voor gecollecteerd.

Buitenlands project:  Het buitenlands project wat de diaconie momenteel steunt heet ''cashew, de noot aan de man''. Het is een project van Woord en Daad. In Benin en Burkina Faso worden heel veel cashew noten verbouwd; maar de opbrengst gaat voor het grootste deel naar grote multinationals. De verwerking van de noten is behoorlijk arbeidsintensief maar dit wordt voor het overgrote deel in Azië gedaan. Samen met zeven andere organisaties probeert Woord en Daad lokale boeren te helpen door kredieten en trainingen zodat ze hun productie kunnen verhogen en ook proberen ze de lokale verwerking te stimuleren zodat meer mensen kunnen leven van de cashew noot. Ook dit is een twee jarig project en hiervoor collecteren we ook 8 keer per jaar.

 

Bloemengroetcommissie
Iedere zondag staat er een bloemstuk in de kerk. Deze wordt na afloop van de kerkdiensten als bloemengroet van de kerkelijke gemeente bezorgd.

 

Kerkauto
Voor gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben om de kerkdiensten bij te wonen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto (diverse gemeenteleden rijden bij toerbeurt). De organisatie en coördinatie liggen bij de diaconie.

 

Kerktelefoon en internetradio
Voor ouderen en zieken bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten direct of later thuis te beluisteren. Met een Lukas ontvanger is het mogelijk om via een telefoon- of internetaansluiting verbinding te maken met de kerk. Luisteraars met een telefoonverbinding betalen de gesprekskosten voor de duur van de dienst. Dit zogenaamde inbellen werkt niet altijd en overal even betrouwbaar. Luisteraars met een internetverbinding luisteren gratis en over het algemeen storingsvrij. De Lukas ontvangers zijn in principe voorgeprogrammeerde internetradio’s. Om het met name onze ouderen niet al te lastig te maken is de keuze beperkt tot het direct meeluisteren en de mogelijkheid om de laatste 4 diensten later of nogmaals te beluisteren. Op verzoek is ook Hervormd Ottoland als extra keuze beschikbaar. Andere kerken zijn alleen te ontvangen als de luisteraar is aangemeld bij de beheerder van het uitzendende kerkgebouw. De Lukas ontvangers worden in bruikleen verstrekt door de Diaconie. Het is voor gemeenteleden mogelijk om bij verhuizing naar een senioren- of verzorgingscentrum buiten onze gemeente, de Lukas ontvanger mee te nemen.
Voor gemeenteleden die regelmatig via hun computer de diensten volgen zijn er ook Lukas ontvangers te koop. Alleen maar aanzetten en luisteren naar een beter geluid op de plek waar je het liefst zit, terwijl de computer beschikbaar blijft voor derden. Hoewel Lukas ontvangers niet geschikt zijn voor WIFI, is het dikwijls wel mogelijk om (tijdelijk) een internetpoort (met toestemming) van de buren te lenen. Een internet plus bellen abonnement van KPN geeft de beste resultaten. Ook persoonlijke alarmsystemen blijven betrouwbaar bij deze keuze.

Distributie techniek
Het analoge signaal van de geluidsinstallatie wordt afgetapt en vervolgens gedigitaliseerd om het via de telefoonkabel naar Zeewolde te sturen. Daar wordt het signaal in een centrale computer tijdelijk opgeslagen. Zodra een Lukas ontvanger wordt ingeschakeld, zoekt deze automatisch verbinding met de computer in Zeewolde. Als deze de Lukas ontvanger herkent, wordt de Lukas ontvanger automatisch met de juiste kerk verbonden.
Kerkdiensten zijn altijd direct te beluisteren. Opnamen zijn alleen te beluisteren als deze vooraf zijn aangemeld. Deze opnamen worden na 3 maanden gewist. Alleen de morgen- en avonddiensten van elke zondag worden automatisch opgenomen. Alle andere diensten moeten vooraf worden aangemeld.
Op de kalender van www.kerkdienstgemist.nl zijn alle aangemelde diensten zichtbaar.

Audio recorder
Daar de geluidsregistratie via internet niet altijd 100% betrouwbaar bleek te zijn, is ook een digitale recorder in de kerk.