Hervormde Gemeente
Goudriaan

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugdraad
Er is gelukkig veel jeugd in onze gemeente! Daarom is ons jeugdwerk zo belangrijk. Velen zetten zich hier op een of andere wijze voor in. In Rock Solid, Solid Friends, Follow Me en de 16+ club. Maar ook in de kindernevendienst en De Opstap.

 

Kerk XL
Iedere maand is er voor de jongeren vanaf ca. 15 jaar één keer Kerk XL op een zondagavond! Je komt dan om 18.30 uur zelf naar de kerk en na de kerkdienst naar Kerkzicht. Daar gaan we met elkaar koffie/thee drinken én napraten over de dienst. Waar ging het ongeveer over? Soms weten we het niet helemaal maar met elkaar komen we er vaak wel uit. En wat betekent deze preek nu voor ons? Kunnen we daar iets mee? Of niet? Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? We merken steeds weer dat we met elkaar echt ergens over praten en dat er steeds weer hele mooie gesprekken uit komen. En jij bent van harte welkom hierbij!

Kinderclub - De Opstap
Bij kinderclub De Opstap is het een gezellige boel. We doen een spel of maken een leuke knutsel. Daar omheen zijn we met de Bijbel bezig. We zingen, bidden en praten met elkaar over God en de Bijbel. We hopen dat op deze manier de verhalen van de Bijbel meer voor kinderen gaan leven.
Bij de start en afsluiting van het clubseizoen doen we altijd iets bijzonders. Ook met Sinterklaas en Kerst doen we iets anders. Eigenlijk is iedere week gewoon bijzonder. Jullie krijgen een uitnodiging toegestuurd.
De club is twee wekelijks op donderdagmiddag van 15.45 tot 17.00 uur.

 

Rock Solid club Goudriaan
Het doel is jongeren te betrekken bij het geloof en bij onze kerk. Wij willen jongeren laten zien wat het geloof in God inhoudt en hen helpen en stimuleren om het christelijk geloof te ontdekken of te verdiepen.

De doelgroep is alle jongeren vanaf groep 8 t/m de 1e klas – leeftijd ca. 11 t/m 13 jaar. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond om de andere week vanaf 19.17 uur tot ca. 20.34 uur in Kerkzicht.
We gebruiken het programma ‘Rock Solid’ van Youth for Christ. Dit is een dynamisch club programma dat prikkelt om het christelijk geloof te gaan ontdekken! Rock Solid is eigentijds, druk, gezellig en er is tijd voor een praatje! Naast de gewone avonden hebben we af en toe een uitje, zoals zwemmen, bowlen of (rol)schaatsen met de Solid Friends club Goudriaan.

Bankrekening: NL 39 RABO 0188294589

 

Solid Friends club Goudriaan
Het doel is jongeren te betrekken bij het geloof en bij onze kerk. Wij willen jongeren laten zien wat het geloof in God inhoudt en hen helpen en stimuleren om het christelijk geloof te ontdekken of te verdiepen.
De doelgroep is alle jongeren vanaf de 2e klas t/m de 4e klas – leeftijd ca. 13 t/m 16 jaar. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond om de andere week vanaf 19.17 uur tot ca. 20.59 uur in Kerkzicht.
We gebruiken het programma ‘Solid Friends’ van Youth for Christ. Dit is een relaxt club programma dat uitdaagt om zelf een mening te vormen over een onderwerp en een relatie te leggen met wat hierover in de Bijbel staat! Bij Solid Friends is er ook tijd om te chillen en elkaar te spreken! Naast de gewone avonden hebben we af en toe een uitje, zoals zwemmen, bowlen of (rol)schaatsen met de Rock Solid club Goudriaan.

Bankrekening: NL 39 RABO 0188294589

 

16 plus
Vanaf het begin van het winterseizoen 2011 is de 16+ club opgericht. Na het wegvallen van ‘Samen Horen’ kwam bij een aantal jongeren het verlangen naar een eigen club. De club, bedoeld voor jongeren tussen 16 en 21, is in overleg met deze jongeren zelf opgezet. Nadat zij te oud zijn voor de Solid Friends misten ze de avonden waarmee ze met leeftijdsgenoten konden praten over geloof- en andere levensvragen.
Eén keer per drie weken komen we bij elkaar op een zondagavond na de kerkdienst (afhankelijk van de agenda van de jongeren en de leiding) en behandelen we een onderwerp uit een thema boekje van de IBB. Dit seizoen zijn we gestart dat niet alleen de leiding maar ook de 16+ ers om beurten in een groepje de avond voorbereiden. Dit bevalt beide partijen erg goed. Na de pauze hebben we nog een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje waarin genoeg tijd is om te chillen.