Hervormde Gemeente
Goudriaan

Kinder- en jongerenwerk

Voor kinderen en jongeren zijn er diverse activiteiten in onze gemeente. We willen met het kinder- en jongerenwerk een band opbouwen met de kinderen en jongeren en hen op heel veel verschillende manieren laten zien wat geloven in God betekent. We willen samen met hen op ontdekkingsreis gaan door het christelijk geloof om samen te ontdekken welke rol God en Jezus in ieders leven willen spelen.
Hieronder staat een opsomming van de diverse activiteiten voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Meer informatie over de crèche, de kindernevendienst en de basiscatechese is te vinden onder ‘Eredienst’. Meer informatie over de catechese is te vinden onder ‘Gemeentelijke activiteiten’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jeugdouderling Maaike van Wijk (maaikevanwijkdevos@gmail.com).

Kinderclub ‘de Opstap’
Bij kinderclub ‘de Opstap’ is het een gezellige boel. We beginnen met een Bijbelverhaal. Daar omheen zingen, bidden en praten we met elkaar door over God en de Bijbel. We hopen dat op deze manier de verhalen van de Bijbel meer voor kinderen gaan leven. Daarna doen we een spel of maken we een leuk knutselwerkje.
Bij de start en afsluiting van het clubseizoen doen we altijd iets bijzonders. Ook met Sinterklaas en Kerst doen we iets anders. Eigenlijk is iedere week gewoon bijzonder. Alle kinderen uit groep 6 en 7 zijn van harte welkom!
De club is om de week op donderdagmiddag in Kerkzicht van 15.45 uur tot 17.00 uur.

‘Rock Solid club Goudriaan’
Het doel is jongeren te betrekken bij het geloof en bij onze kerk. Wij willen jongeren laten zien wat het geloof in God inhoudt en hen helpen en stimuleren om het christelijk geloof te ontdekken of te verdiepen.
Alle jongeren vanaf groep 8 t/m de 1e klas – leeftijd ca. 11 t/m 13 jaar zijn van harte welkom bij Rock Solid. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond (om de week) vanaf 19.15 uur tot ca. 20.30 uur in Kerkzicht.
We gebruiken het programma ‘Rock Solid’ van Youth for Christ. Dit is een dynamisch club programma dat prikkelt om het christelijk geloof te gaan ontdekken! Rock Solid is eigentijds, druk, gezellig en er is tijd voor een praatje! Naast de gewone avonden hebben we af en toe een uitje, zoals zwemmen, bowlen of (rol)schaatsen, samen met de Solid Friends club Goudriaan.

‘Solid Friends club Goudriaan’
Het doel is jongeren te betrekken bij het geloof en bij onze kerk. Wij willen jongeren laten zien wat het geloof in God inhoudt en hen helpen en stimuleren om het christelijk geloof te ontdekken of te verdiepen.
Alle jongeren vanaf de 2e klas t/m de 4e klas voorgezet onderwijs – leeftijd ca. 13 t/m 16 jaar zijn van harte welkom bij Solid Friends. De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond (om de week) vanaf 19.15 uur tot ca. 21.00 uur in Kerkzicht.
We gebruiken het programma ‘Solid Friends’ van Youth for Christ. Dit is een relaxt club programma dat uitdaagt om zelf een mening te vormen over een onderwerp en een relatie te leggen met wat hierover in de Bijbel staat! Bij Solid Friends is er ook tijd om te chillen en elkaar te spreken! Naast de gewone avonden hebben we af en toe een uitje, zoals zwemmen, bowlen of (rol)schaatsen met de Rock Solid club Goudriaan.

16+ club
Vanaf het begin van het winterseizoen 2011 is de 16+ club opgericht. Na het wegvallen van ‘Samen Horen’ kwam bij een aantal jongeren het verlangen naar een eigen club. De club, bedoeld voor jongeren tussen 16 en 21, is in overleg met deze jongeren zelf opgezet. Nadat zij te oud zijn voor de Solid Friends misten ze de avonden waarmee ze met leeftijdsgenoten konden praten over geloof- en andere levensvragen.
Eén keer per drie weken komen we bij elkaar op een zondagavond na de kerkdienst (afhankelijk van de agenda van de jongeren en de leiding) en behandelen we een onderwerp uit een thema boekje van de IBB. Dit seizoen zijn we gestart dat niet alleen de leiding maar ook de 16+ ers om beurten in een groepje de avond voorbereiden. Dit bevalt beide partijen erg goed. Na de pauze hebben we nog een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje waarin genoeg tijd is om te chillen.