Hervormde Gemeente
Goudriaan

Gemeentelijke activiteiten

Catechese
Gedurende het winterseizoen (ongeveer eind september tot Pasen) wordt catechese aangeboden aan alle jongeren vanaf de brugklas door de dominee en verschillende mentoren.
Wanneer? Om de week op dinsdagavond. Je ontvangt ieder jaar een persoonlijke uitnodiging met alle gegevens.
Hoe laat? Dat hangt ervan af hoe oud je bent. Er zijn drie groepen: groep 1 (1e klas – 3e klas voortgezet onderwijs) van 18.45 uur tot 19.45 uur, groep 2 (15+) en groep 3 (18+) van 20.15 uur tot 21.15 uur.
Wat is het? Leer en Leef is een interactief verdiepingsprogramma over het christelijke geloof. Uitgangspunt is de Bijbel. De introductie is gezamenlijk, daarna gaan we in verschillende groepen uiteen om dieper op het thema in te gaan. Bij de groepen 2 en 3 kunnen ook eigen onderwerpen aangedragen worden voor de invulling van de avonden.

 

Belijdeniscatechese
Jaarlijks is er de mogelijkheid om mee te doen met de belijdeniscatechese. Een mooie gelegenheid om, onder leiding van de predikant, te spreken over de betekenis van kerk en geloof en misschien ook wel tot een meer omlijnde persoonlijke keuze te komen.
Wie belangstelling heeft, is van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de predikant. De tijdstippen kunnen dan in overleg met de overige deelnemers worden vastgesteld. Leeftijd en opleidingsniveau spelen geen enkele rol.
Wilt u/wil je vooraf meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem gerust contact op met de predikant!

 

Huiskringen
In het kringwerk van onze gemeente nemen de huiskringen een centrale plaats in. Huiskringen zijn groepen van ongeveer acht gemeenteleden die elkaar één keer per drie weken ontmoeten. Naast het bespreken van een Bijbelgedeelte staan ontmoeting en omzien naar elkaar centraal. De huiskringen zijn toegankelijk voor elk gemeentelid. De meeste kringen beginnen om 20.00 uur en sluiten omstreeks 21.45 uur af.
Voor vragen en voor het aansluiten bij een kring kunt u terecht bij de kringleiders. De data van de avonden worden vermeld in de nieuwsbrief en op de website.

 

Bijbelkring op maandagmiddag
Op deze kring bestuderen we elk seizoen één of twee Bijbelboeken. Deze kring komt elke eerste maandag van de maand van 15.00-16.30 samen. De data voor deze kring worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

 

Gesprekskring
De avonden worden beurtelings door de leden voorbereid. Diegene verdiept zich in het te bespreken hoofdstuk van het gekozen boekje, opent en sluit de avond met gebed en leidt de discussie. De gesprekskring vindt ongeveer één keer per maand plaats. Meestal komen we bij elkaar op de donderdagavond vanaf 20.00 uur.
De data voor de bijeenkomsten worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.